Wednesday, June 2, 2010

Honduras
Banco Central De Honduras
1(un) Lempira(1992)
156x68mm
Depan- Lempira
Belakang- Runtuhan Copen


2(dos) Lempiras(2003)
157x67mm

Depan- M.A. Sato
Belakang- Pelabuhan Pulau Amapata

5(cinco) Lempiras(2000)
156x68mm

Depan- Morazan
Belakang- Peperangan Trinidad(1827)
10(diez) Lempiras(2004)
156x67mm
Depan- Cabanas
Belakang- Ciudad Universiti

20(viente)Lempiras(2006)


Depan- Dioniso De Herrera
Belakang- Istana Presiden(1922-1992)

No comments:

Post a Comment